درباره ما

زنجیره بوقلمون زرین گستر پرتیکان با بیش از دو دهه فعالیت مستمر و پویا هم اکنون یکی از شرکت های پیشتاز صنعت بوقلمون کشور شناخته می شود. این زنجیره از سال ۱۳۸۰ شروع به کار کرده و در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسید. ساختار زنجیره ای این مجموعه همواره در تلاش بوده که به صورت پویا و نظام مند به پرورش بوقلمون مولد و تولید جوجه یک روزه و پرورش بوقلمون گوشتی اقدام نماید.

در سالهای ابتدایی فعالیت، با واردات جوجه یک روزه و تخم نطفه دار نیاز پرورش دهندگان و مزرعه های زیر مجموعه را برطرف نموده و در ادامه ساختار زنجیره ای مجموعه، جهت خودکفایی و برون رفت از مشکلات تأمین جوجه یک روزه اقدام به پرورش بوقلمون مولد نموده است که دراین راستا با همکاری وزارت محترم جهاد کشاورزی و سایر شرکت های فعال در سال ۱۳۹۷، کشور به خودکفایی رسید.

زنجیره بوقلمون زرین گستر پرتیکان درحال حاضر با بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل به صورت مستقیم در زمینه های تولید و پرورش بوقلمون مادر و گوشتی ، کشتارگاه، بسته بندی ، توزیع و فروش مشغول به فعالیت می باشد. عزم و اراده هیئت مدیره و مدیران ارشد این مجموعه در طی سالیان متمادی به نحوی بوده است که این مجموعه خصوصی را در جهت توسعه و تعاون رهنمون می سازد.

بدیهی است تلاش و سرمایه گذاری در این عرصه با مشکلات و چالش های بسیاری همراه بوده، اما هدف از تولید غذای سالم در کشور عاملی  فراتر از انگیزه های اقتصادی برای این زنجیره بوده است .