انتخاب زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان به عنوان کارآفرین برتر
image

انتخاب زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان به عنوان کارآفرین برترما در برهه ای از زمان زندگی میکنیم که اشتغال نه تنها در کشور ما، بلکه در تمام دنیا به یک معضل همه گیر تبدیل شده است، در دوره ای زندگی میکنیم که طبق مطالعات انجام شده دوره گذار است و به علت وجود ربات ها و پیشرفت بسیار وسیع تکنولوژی تا یک دهه دیگر 70 درصد شغل ها از بین میرود و شغل های جدیدی به وجود می آید، و مهم ترین نکته این است که در این دوره مفهومی به نام امنیت شغلی روز به روز کمرنگ تر میشود و دنیا دارد به سمتی میرود که دیگر چیزی به نام استخدام رسمی وجود نداشته باشد و هر فرد باید بتواند ابتدا استعداد خود را یافته و سپس به همت ابتکار و تلاش خود به قول معروف گلیم خود را از آب بیرون بکشد. البته این یک بحث بسیار گسترده جامعه شناسی و علمی است که توضیح بیشتر در این مقال نمیگنجد. چیزی که مهم است این است که در چنین دوره ای، نقش حیاتی و حتی مقدس کارآفرین بیشتر مشخص میشود، مخصوصا شرکت ها و کارآفرینانی که در سطح وسیع ایجاد کارآفرینی میکنند. به این جهت است که در تمام دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته این افراد و این شرکت ها بسیار ارج نهاده شده، مورد ستایش قرار گرفته، و پشتیبانی میشوند. چون این افراد و این شرکت ها با هوش، نوآوری، تلاش و پشتکار و قبول استرسی طاقت فرسا، روح زندگی را در جامعه میدمند و به زندگی جوانان معنی میبخشند و به آنها کمک میکنند تا بتوانند استعداد خود را شکوفا کنند و همیشه بار بسیاری را از روی دوش دولت ها برمیدارند. مشخصا این افراد نزد خداوند متعال نیز بسیار عزیز خواهند بود، چون عبادت به جز خدمت خلق نیست و با توجه به توضیحات گفته شده در دوره فعلی خدمتی بالاتر از کارآفرینی وسیع یا نیست، یا کمتر هست. 

زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان در امر مهم کارآفرینی در سراسر شرکت به مدد الهی و ابتکار و زحمت و پشتکار مدیرانش توانسته گام بسیار مهمی بردارد و برای بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان ایران زمین بستر اشتغال را فراهم آورد ، تا جایی که در جشنواره کارآفرینان به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شود. 

نظرات

نظر شما پس از تأیید نمایش داده خواهد شدانتخاب زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان به عنوان کارآفرین برتر