دسته بندی آنتی بیوتیک ها
image

دسته بندی آنتی بیوتیک هاآنتی بیوتیک ها

دسته ی دارویی

نام دارو

شکل دارو

 

 

 

 

تتراسایکلین ها

 

کلر تتراسایکلین

 

پودر مخلوط در دان

 

کلر تتراسایکلین

 

پودر محلول در آب

اکسی تترا سایکلین

پودر مخلوط در دان

 

داکسی سایکلین

 

محلول خوراکی

 

داکسی سایکلین 50 %

 

پودر محلول در آب

کلرآمفنیکل ها

فلورفنیکل

محلول خوراکی

 

 

 

 

 

 

 

سولفا نامید ها

 

 

سولفا دیمیدین 33.3 %

 

 

محلول خوراکی

 

سولتریم(سولفادیازین+تری متوپریم)

 

محلول خوراکی

 

تری متو پریم+سولفا دی متوکسین

 

محلول خوراکی

 

سولفا کلرپریدازین+تری متوپریم

 

پودر محلول در آب

 

سولفاکلوزین

 

پودر محلول در آب

دیاوردین + سولفاکینوکساسین

محلول خوراکی

 

 

آنتی بیوتیک های پپتیدی

 

کلستین سولفات

 

محلول خوراکی

باسیتراسین

پودر محلول در آب

کلیستین2000000

محلول خوراکی

کلیستین3000000

پودر محلول در آب

 

 

 

فلوروکینولون ها

 

انروفلوکساسین (+ سدیم 10 %)

(بای تریل)

 

محلول خوراکی

دانو فلوکساسین(دانوسین)

پودر محلول در آب

دی فلوکساسین

محلول خوراکی

فلومکوئین 20 %

محلول خوراکی

 
 
 

«تهیه شده توسط کمیته علمی-پژوهشی زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان»

پاسخگوی سوالات شما بازدیدکنندگان عزیز در بخش نظرات هستیم.

نظرات

نظر شما پس از تأیید نمایش داده خواهد شدانواع آنتی بیوتیک ها دسته بندی آنتی بیوتیک ها