انواع برنامه های نوری پیشنهادی

انواع برنامه های نوری پیشنهادیانواع برنامه های نوری پیشنهادی در پرورش بوقلمون گوشتی به شرح زیر میباشد:

 

برنامه نوری شماره 1

سن

روشنای و تاریکی به ساعت

لوکس

1 روزگی

23 ساعت روشنایی

80 تا 100

5 تا 10 روزگی

افزایش ساعات خاموشی بتدرج

کاهش تدریجی لوکس

11 روزگی تا پایان دوره

حداقل 8 ساعت خاموشی و ادامه آن تا پایان دوره

40

 
 

برنامه نوری شماره 2

سن

روشنایی به ساعت

لوکس

1 روزگی

24

100

2 روزگی

23

100

3 تا 5 روزگی

20

100

6 تا 9 روزگی

18

80

9 روزگی تا 13 هفتگی

16

60

13 هفتگی تا 16 هفتگی

16 تا 18

60

 
 

«تهیه شده توسط کمیته علمی-پژوهشی زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان»

پاسخگوی سوالات شما بازدیدکنندگان عزیز در بخش نظرات هستیم.

نظرات

نظر شما پس از تأیید نمایش داده خواهد شدانواع برنامه های نوری پیشنهادی در پرورش بوقلمون گوشتی