نیاز به مواد معدنی

نیاز به مواد معدنیجداول نیاز به مواد معدنی در بوقلمون گوشتی را میتوانید در ذیل مشاهده فرمایید.

نیاز به مواد معدنی در بوقلمون گوشتی

سن

0 تا 42 روزگی

43 تا 84 روزگی

84 روزگی به بعد

مواد مغذی به ازای هر کیلوگرم مکمل

مس(mg)

15

15

12

آهن(mg)

60

60

55

منگنز(mg)

100

100

90

سلنیوم(mg)

0/3

0/3

0/3

روی(mg)

100

100

90

ید(mg)

1/5

1/5

1/3

 

نیاز به مواد معدنی در بوقلمون گوشتی

مواد مغذی

0 تا 3 هفتگی

4 تا 6 هفتگی

7 تا 12 هفتگ

13 تا 16 هفتگی

17 هفتگی به بعد

به ازای هر کیلوگرم مکمل

مس(mg)

12

12

12

12

10

آهن(mg)

100

80

60

45

45

منگنز(mg)

130

120

110

110

110

سلنیوم(mg)

0/5

0

0

0

0

روی(mg)

0/4

0/3

0/3

0/25

0/2

ید(mg)

100

100

100

80

80

مس(mg)

3

2

2

1

1

 

«تهیه شده توسط کمیته علمی-پژوهشی زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان»

پاسخگوی سوالات شما بازدیدکنندگان عزیز در بخش نظرات هستیم.

 

نظرات

نظر شما پس از تأیید نمایش داده خواهد شدنیاز به مواد معدنی در بوقلمون گوشتی