میزان مصرف آب در بوقلمون ها

میزان مصرف آب در بوقلمون هاجداول میزان مصرف آب در بوقلمون ها در حالات و شرایط مختلف (از جمله دما و سن) را میتوانید در ذیل مشاهده فرمایید.

جدول 1:میزان مصرف اب 1000 قطعه بوقلمون در سنین و دماهای مختلف بر حسب لیتر

بیش از 32 درجه سانتی گراد

24تا 32 درجه سانتی گراد

بیش از 24 درجه سانتی گراد

سن (هفته)

42              

42            

40          

1                   

107            

107           

87          

              2                 

167            

147           

131         

3                 

231            

215           

179         

4                 

236            

254           

219         

5                 

409            

338           

282         

6                 

469            

397           

342          

7                 

533            

517           

421          

8                 

688            

616           

525          

9                 

783            

656           

564          

10                

886            

775            

628          

11                

994            

831            

723           

12                

1053           

962            

743           

13                

1117           

990            

775           

14                

1133           

1002           

783           

15                

1137           

1010           

791           

16                

1145           

1018           

795           

17                

1161           

1029           

807           

18                

1173           

1041           

815           

19                

1184           

1049           

823           

20                 

1196           

1061           

835           

21                 

 

جدول 2 : میزان مصرف اب 1000 قطعه در سنین و دماهای مختلف بر حسب لیتر

بیش از 35 درجه سانتی گراد

27 تا 35 درجه سانتی گراد

21 تا 27 درجه سانتی گراد

10 تا 21 درجه سانتی گراد

سن(هفته)

38        

38         

38         

38         

1           

102       

102        

102        

85         

2           

176       

158        

141        

123        

3           

238       

221         

204        

170        

4           

381       

312         

243        

208        

5           

489       

388         

321        

270        

6           

500       

448         

379        

327        

7           

630       

508         

490        

403        

8           

741       

654         

586        

499        

9           

920       

747         

625        

538        

10          

1018      

842         

737        

597        

11          

1067      

947         

792        

689        

12          

1157      

1002        

915        

708        

13          

1235      

1063        

943        

737        

14          

1251      

1077        

955        

747        

15          

1259      

1084        

962        

752        

16          

1267      

1091        

968        

757        

17          

1284      

1106        

981        

767        

18          

1297      

1117        

990        

774        

19          

1309      

1127        

1000       

782        

20          

1332      

1139        

1011       

795        

21          

 

«تهیه شده توسط کمیته علمی-پژوهشی زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان»

پاسخگوی سوالات شما بازدیدکنندگان عزیز در بخش نظرات هستیم.

 

نظرات

نظر شما پس از تأیید نمایش داده خواهد شدجداول میزان مصرف آب در بوقلمون ها در حالات و شرایط مختلف