نیاز به ویتامین ها

نیاز به ویتامین هاجداول نیاز بوقلمون گوشتی به ویتامین ها را میتوانید در ذیل مشاهده فرمایید.

نیاز بوقلمون گوشتی به ویتامین ها

سن

0 تا 42 روزگی

43 تا 84 روزگی

84 روزگی تا پایان دوره

ماده مغذی

به ازای کیلوگرم

ویتامین A                     (iu)

12500

11500

9500

ویتامین  D3                  (iu)

5000

5000

4800

ویتامین E                      (iu)

100

70

50

ویتامین K                   (mg)

5

5/3

3

تیامین(B1)                 (mg)

4

3

2

ریبوفلاوین(B2)            (mg)

15

10

8

اسید نکوتینیک             (mg)

85

70

55

اسید پنتوتنیک             (mg)

25

18

15

پریدوکسین(B6)          (mg)

6/5

4/5

3/5

بیوتین                       (mg)

0/27

0/20

0/16

اسیدفولیک                 (mg)

3

2

1/5

B12                         (µg)

0/030

0/025

0/020

کولین                       (mg)

600

550

490

 

 

نیاز بوقلمون گوشتی به ویتامین ها

سن

0 تا 3 هفتگی

4 تا 6 هفتگی

7 تا 12 هفتگی

13 تا 16 هفتگی

17 هفتگی به بعد

ماده مغذی

به ازای هر کیلوگرم

بر پایه گندم

بر پایه ذرت

بر پایه گندم

بر پایه ذرت

بر پایه گندم

بر پایه ذرت

بر پایه گندم

بر پایه ذرت

بر پایه گندم

بر پایه ذرت

ویتامین A                     (iu)

12000

11000

10000

8000

8000

7000

7000

6000

6000

5000

ویتامین  D3                  (iu)

4000

4000

3500

3500

3000

3000

3000

3000

2500

2500

ویتامین E                      (iu)

100

100

50

50

30

30

25

25

20

20

ویتامین K                   (mg)

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

تیامین(B1)                 (mg)

4

4

2

2

2

2

1/5

1/5

1/5

1/5

ریبوفلاوین(B2)            (mg)

10

10

5

5

5

5

4

4

4

4

اسید نکوتینیک             (mg)

75

80

60

65

50

55

40

45

40

45

اسید پنتوتنیک             (mg)

25

28

15

16

15

16

12

12

12

12

پریدوکسین(B6)          (mg)

7

6

5

4

4

3

3

2

2

1/5

بیوتین                       (mg)

0/30

0/20

0/30

0/20

0/20

0/15

0/15

0/10

0/10

0/10

اسیدفولیک                 (mg)

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

B12                         (µg)

0/030

0/030

0/020

0/020

0/015

0/015

0/015

0/015

0/010

0/010

کولین                       (mg)

1600

1600

1200

1200

600

600

400

400

300

300

 

«تهیه شده توسط کمیته علمی-پژوهشی زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان»

پاسخگوی سوالات شما بازدیدکنندگان عزیز در بخش نظرات هستیم.

نظرات

نظر شما پس از تأیید نمایش داده خواهد شدنیاز به ویتامین ها در بوقلمون گوشتی