راهنمای تغذیه برای نژاد متوسط و سنگین بوقلمون
image

راهنمای تغذیه برای نژاد متوسط و سنگین بوقلمونراهنمای تغذیه برای نژاد متوسط و سنگین بوقلمون

 

آغازین

پرورش

رشد 1

رشد 2

رشد 3

رشد 4

نژاد متوسط (ماده)

کیلوگرم خوراک/پرنده

0/74

2/21

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار لازم

 

روز

0 - 21

22 - 42

43 - 70

71 - 84

85 - 203

_

هفته

0 - 3

3-6

6-10

10-12

12-29

_

نژاد سنگین (ماده)

کیلوگرم خوراک/پرنده

0.56

1.52

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار لازم

 

روز

0 - 14

15 - 35

35 - 63

64 - 84

85 - 203

_

هفته

0 - 2

2 - 5

5 - 9

9 - 12

12 - 29

_

نر

کیلوگرم خوراک/پرنده

1.82

2.64

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار خوراک بر اساس وزن واقعی گله

مقدار لازم

 

روز

0 - 28

29 - 42

43 - 70

71 - 112

113 - کشتار

_

هفته

0 - 4

4 - 6

6 - 10

10 - 16

16 - کشتار

_

 

 

 

 

 

دانلود فایل ورد راهنمای تغذیه بوقلمون های متوسط و سنگین

 

«تهیه شده توسط کمیته علمی-پژوهشی زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان»

پاسخگوی سوالات شما بازدیدکنندگان عزیز در بخش نظرات هستیم.

 

نظرات

نظر شما پس از تأیید نمایش داده خواهد شدراهنمای تغذیه برای نژاد متوسط و سنگین بوقلمون