زرین گشتر پریتکان

زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان

زرین گشتر پریتکان

بزرگترین مولد بوقلمون در کشور

زرین گشتر پریتکان

ارائه دهنده باکیفیت ترین جوجه یک روزه بوقلمون


__________________ درباره ما

  • یکی از بزرگترین زنجیره های پرورش بوقلمون و محصولات مربوط به بوقلمون در ایران
  • تامین 30 درصد گوشت بوقلمون در کشور و کارآفرینی برای صدها نفر از فارغ التحصیلان
  • فروش در سطح عمده بوقلمون و جوجه بوقلمون و محصولات مربوط به بوقلمون
  • به خودکفایی رساندن ایران در زمینه جوجه یک روزه بوقلمون برای اولین بار

____________ گالری ویدئو

____________ اطلاعیه