زرین گشتر پریتکان

زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان

زرین گشتر پریتکان

بزرگترین مولد بوقلمون در کشور

زرین گشتر پریتکان

ارائه دهنده باکیفیت ترین جوجه یک روزه بوقلمون


__________________ درباره ما

درباره زنجیره یکپارچه بوقلمون زرین گستر پرتیکان

  • بزرگترین زنجیره و هولدینگ پرورش بوقلمون و محصولات مربوط به بوقلمون در ایران
  • به خودکفایی رساندن کشور عزیزمان ایران در زمینه جوجه یک روزه بوقلمون برای اولین بار در تاریخ ایران
  • تامین 30 درصد گوشت بوقلمون در کشور و کارآفرینی برای صدها نفر از فارغ التحصیلان و جونان ایران زمین
  • فروش در سطح عمده بوقلمون و جوجه بوقلمون و محصولات مربوط به بوقلمون

____________ گالری ویدئو

____________ اطلاعیه