شرکت تعاونی بوقلمون زرین - فروش جوجه بوقلمون
 
 

 


دفترچه راهنمای پرورش بوقلمون


به نام خدا
راهنماي پرورش بوقلمون گوشتی
 
تهيه و تنظيم:
شركت پرورش بوقلمون زرين
 
 
فهرست مطالب
 
 
پیشگفتار:
بخش اول: معرفی ارزش غذایی بوقلمون گوشتی
بخش دوم: اصول بهداشتی در پرورش بوقلمون
بخش سوم: مديريت پرورش
بخش چهارم: اقدامات لازم جهت آماده سازي سالن پرورش
بخش پنجم: اصول تغذیه بوقلمون گوشتی
بخش ششم: اصول ثبت اطلاعات و آمار در پرورش بوقلمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیشگفتار:
 
مقدمه اي در خصوص پرورش بوقلمون و تاريخچه شركت زرين
 
از زمان معرفي بوقلمون توسط كاشفان اروپايي از قاره آمريكا، تا كنون مصرف گوشت اين پرنده به عنوان تآمين كننده بخشي از نياز جوامع بشري به پروتئين حيواني رو به گسترش بوده است. در كشور ما نيز در سالهاي اخير پرورش و مصرف گوشت بوقلمون بسيار رواج يافته به گونه اي كه طبق آمار مراجع ذي صلاح، ميزان مصرف سرانه گوشت اين پرنده از 13 گرم در سال 1383 به 200 گرم در سال 1391 افزايش پافته و در حال حاضر در حدود يك ميليون و پانصد هزار قطعه جوجه بوقلمون در سال در كشور پرورش مي يابند.
شركت پرورش بوقلمون زرين از سال ...  در عرصه پرورش و توليد بوقلمون كار خود را آغاز نموده و در تمامي دوران فعاليت اين مجموعه همواره توجه به حفظ و ارتقاء كيفيت در تمامي مراحل اعم از عرضه جوجه يكروزه، كشتار و قطعه بندي بوقلمون، جز اصول اساسي اين شركت مي باشد.
.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش اول: معرفی ارزش غذایی گوشت بوقلمون
گوشت بوقلمون در مقايسه با ساير فرآورده هاي پروتئيني دامي مانند گوشت گوساله، گوسفند و مرغ، داراي چربي، کلسترول و سديم کمتر بوده و در عين حال، غني از مواد پروتئيني، ويتامين ها و مواد معدني است. از آنجايي که هر فرد بايد در روز حداقل يک بار از منابع پروتئيني به منظور تأمين احتياجات تغذيه اي خود استفاده کند و نيز با توجه به محدوديت هاي موجود در مصرف اين منابع به دليل وجود چربي هاي اشباع شده و ميزان کلسترول بالا، گوشت بوقلمون مي تواند جايگزين بسيار مناسبي براي منابع پروتئيني پرضرر باشد.
اين گوشت به دو نوع گوشت سفيد (60%) و گوشت قرمز (40 %) تقسيم می شود كه گوشت سفيد آن در سينه، كتف و بال و  بخش قرمز در قسمت ران، لگن و ساق قرار دارد. پوست اين پرنده داراي بيشترين مقدار از بافت چربي بوده و بخش ديگر چربي بدن،  عمدتاً در بافت گوشت قرمز جاي دارد. گوشت سفيد به دليل ميزان چربي و سديم اندك، غذايي مناسب براي افراد سالمند، بيماران قلبي و به طور کلي افراد داراي رژيم غذايي خاص، مي باشد. همچنين رشته هاي عضلاني گوشت بوقلمون، در مقايسه با ساير منابع پروتئيني دامی، با سهولت بيشتري هضم مي شوند و در نتيجه براي افراد مبتلا به ناراحتي هاي گوارشي نيز بسيار مناسب است .
از نظر مواد معدني، گوشت بوقلمون غني از روي، آهن، پتاسيم، فسفر و منيزيم است. روي در عملكرد سيستم ايمني، ترميم بافت هاي آسيب ديده نظير زخم ها و فعاليت آنزيم هاي دخيل در سوخت و ساز چربي ها، هيدرات هاي کربن و پروتئين ها نقش دارد.
همچنين گوشت اين پرنده غني از ويتامين هاي گروه B به خصوص نياسين است. نياسين در تبديل کربوهيدرات ها به انرژي و حفظ عملکرد سيستم عصبي بدن، اهميت دارد.
مقايسه آنايز غذايي منابع پروتئين مختلف با گوشت بوقلمون (31/93 گرم)
نوع گوشت
انرژی
(كيلوکالری)
انرژی چربی(كيلوکالری)
چربی كل
(گرم)
پروتئين
(گرم)
کلسترول
(ميلی گرم)
سديم
(ميلی گرم)
سينه بوقلمون (بدون پوست)
115
10
1
26
55
45
سينه مرغ (بدون پوست)
120
15
5/1
24
70
65
فيله گاو
180
70
8
24
85
60
فيله گوساله
150
50
6
22
90
80
فيله بره
180
80
8
25
80
70
 
 
 
 
 
بخش دوم: اصول بهداشتی در پرورش بوقلمون
با توجه به وقوع پي در پي بيماري ها و كاهش كارآيي داروها به خصوص آنتی بیوتیکها، به علت ایجاد مقاومت تدریجی میکروارگانیسمها و همچنين به دليل بروز بيماري هاي نوپديد و بازپدید و فقدان راهكارهاي درماني براي كنترل اين موارد، بهترين شيوه و در برخی مواقع تنها راه مقابله با بيماري ها، رعايت اصول بهداشتی و امنيت زيستي می باشد.
بطور کلی بيوسکوريتي عبارت است از تنظيم و اجراي برنامه هاي بهداشتي به منظور حفاظت از سلامت گله در برابر عوامل بيماري زا، از طريق ممانعت از ورود آنها به داخل گله و نیز ريشه کني يا کنترل بيماري هاي موجود، انجام مي پذيرد.
بدين منظور اصول امنيت زيستي در غالب برنامه هاي انتهای دوره وحین دورهجهت ممانعت از ورود عوامل بيماريزا به مزرعه و حذف و ريشه كني بيماري هاي موجود در منطقه، تدوين و اجرا مي گردند.
- برنامه امنيت زيستي انتهای دوره
اين برنامه در آخر هر دورة پرورش و پس از كشتار گله و خروج پرندگان از سالن اجرا مي شود و هدف از آن پاكسازي و ضد عفوني سالن و تجهيزات پرورشي و آماده سازي آنها جهت استفاده در دورة بعد ، مي باشد كه در 5 مرحله اجرا مي گردد:
1 – تخلية وسايل از سالن و پاكسازي و ضد عفوني كامل آنها
3 – ضد عفوني و پاكسازي شبكه آبرساني با ضد عفوني كننده هاي مناسب بر پايه پراكسيژن يا تركيبات كلره
4 – شستشو و پاكسازي سطوح سالن و تجهيزات بايد به خوبي با استفاده از آب گرم و يك ماده شوينده مناسب
5– ضد عفوني سطوح و لوازم با استفاده از يك ضد عفوني كننده وسيع الطيف
6 – مه پاشي يا دود دادن (Fogging or Fumigation) پس از پهن نمودن بستر در سالن و انتقال و نصب تجهيزات در محل پرورش. براي دود دادن مي توان از افزودن فرمالين به پرمنگنات پتاسيم ، استفاده شود .
نحوه توليد گازجهت ضدعفونی
حجم فضای سالن
(متر مكعب)
توليد گاز فرمالدئيد با مخلوط كردن:
فرمالين(ميلی ليتر)
پرمنگنات پتاسيم(گرم)
1
7
14
 
بايد توجه داشت كه حتماً مايع فرمالين به پرمنگنات افزوده شود زيرا كه عكس اين عمل باعث انفجار خواهد شد. در ضمن به دليل ايجاد حرارت زياد دراثر واكنش فوق ، بايد تركيب اين دو در ظرف فلزی انجام شود. همچنین به منظور اثر بخشی بیشتر گاز فرمالین، بهتر است دمای سالن در حدود 25 درجه سانتی گراد و رطویت نسبی بین 60 تا 70% باشد.
جهت مه پاشي نيز بايد از مواد ضد عفوني كننده ای كه قابليت تبديل به ذرات ريز توسط دستگاه مه پاش گرم را دارند، بهره گرفت.
 
برنامه امنيت زيستي حین دوره
اين برنامه، در حين دورة پرورش و به منظور جلوگيري از ورود عوامل بيماريزا به داخل مزرعه اجرا مي گردد كه شامل چهار بخش مي شود؛
1 – مقررات قرنطينه اي مزرعه به شرح زير:
-            ساخت حوضچه ضد عفوني در محل اصلي ورود به مزرعه و در ابتداي هر سالن
-        شستشوي دست ها و در صورت امكان شستشوي كل بدن كاركنان ، قبل از ورود به مزرعه و سالن ها
-        پرورش گله هاي هم سن و رعايت اصل تمام پر –  تمام خالي (all in-All out)
-         عدم نگهداري گونه ها و نژادهاي مختلف در يك مزرعه
-        تهيه جوجه از مراكز معتبر و سالم
-        رعايت حداقل فاصلة مجاز از مزارع مجاور طبق آئین نامه سازمان دامپزشکی کشور
-        رعايت حداقل فاصلة مجاز از جاده اصلي طبق آئین نامه سازمان دامپزشکی کشور
-        رعايت حداقل فاصلة مجاز از كشتارگاه ها و مراكز فرآوري گوشت دام و طيور طبق آئین نامه سازمان دامپزشکی و نظام دامپروري کشور
-        استفاده از لباس كار و چكمه مخصوص در هر واحد و در صورت امكان در هر سالن
-        عدم تماس كاركنان هر سالن با ساير سالن ها
-        جلوگيري از راكد شدن آب در مزرعه
-        حذف سريع تلفات و معدوم ساختن آنها
-        جلوگيري از تجمع حشرات، به خصوص مگس ها در سالن و در مزرعه
-        جلوگيري از نفوذ پرندگان وحشي به داخل سالن و انبار دان و تخريب آشيانه آنها
 
2 – ضد عفوني آب و دان با استفاده از يك ماده ضدعفونی كننده بدون طعم و بو مانند تركيبات پراكسيژن و اسید پراستیک، ازن و كلره، براي آب و مواد غير خورنده و غيرتحريك كننده مانند ترکیبات حاوی فرمالين يا اسيديفايرها (مؤثر بر قارچها و باكتري ها) براي دان
3- ضدعفونی هوای سالن با استفاده از تركيبات پراكسيژن يا ازن
4- كنترل جوندگان و حشرات با استفاده از تله گذاري و سموم مناسب
اصول واکسیناسیون
واکسيناسيون ضلع ديگر مثلث حفاظت است. تنظيم و اجرای يک برنامه واکسيناسيون کارآمد با توجه به شرايط مختلفي نظير شيوع بيماري ها، نوع واکسن هاي موجود، واکسيناسيون گله هاي مادر و وضعيت سلامتي گله، بستگي دارد.
-         روشهای واکسیناسیون بوقلمون نظير ساير طيور صنعتي است و به شرح زير مي باشد:
الف: روشهای انفرادی واکسیناسیون:
-         روش تزریقی زیر جلدی یا داخل عضلانی براي واكسنهاي كشته روغني و با استفاده از سرنگهاي اتوماتيك
-         قطره چشم و بینی بيشتر براي واكسنهاي زنده مربوط به بيماريهاي تنفسي
-         تلقیح داخل بالی یا ران براي واكسن آبله در بوقلمون
   ب: روشهای گروهی (گله ای):
-         روش اسپری بيشتر براي واكسنهاي زنده مربوط به بيماريهاي تنفسي
-         روش آشامیدنی براي واكسنهاي زنده
در روش آشاميدني، آب مصرفی باید فاقد کلر و هر گونه مواد ضدعفونی کننده باشد. ميزان آب مورد نياز واكسن نيز براي تحقق موفقيت در اجراي واكسيناسيون بسيار اهميت دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش سوم: مديريت پرورش
خصوصيات جايگاه پرورش
خصوصيات سالن پرورش بوقلمون های تجاری نظير سالن های پرورش ماكيان بوده ولی اصول مديريتی و شرايط محيطی اعمال شده در آن متفاوت با ماكيان و مختص بوقلمون می باشد.
ابعاد سالن نيز بايد با توجه به ظرفيت پرورش محاسبه گردد.عرض استاندارد سالن 12 متر و ارتفاع آن در مورد سالن پرورش بوقلمون 10 % بيش از حد متعارف (5/2 متر ) در نظر گرفته می شود. طول سالن نيز بر حسب ظرفيت و تراكم مورد نياز فضای پرورش ، متغير است.
ديوارها و كف سالن بايد به خوبی با سيمان پوشيده گرديده بطوريكه كليه درزها مسدود شوند. اصول شيب بندی كف نيز جهت زهكشی مناسب رعايت شود. سقف سالن بايد شيب دار بوده و از نظرحرارتی و رطوبتی كاملاً عايق بندی گردد.
 
فضای مورد نياز پرورش بوقلمون تجاری با توجه به سن و جنس
دوره پرورش
فضای پرورش(قطعه / متر مربع)
از شروع دوره تا هفته پنجم برای نرها وماده
9 – 10
از هفته ششم تا انتهای دوره
مختلط
4/4
ماده ها
1/5
نر ها
8/2
 
 
 
مديريت بستر
يكی ديگر از عوامل مهم پرورشی توجه به مديريت بستر می باشد. به طور كلي نقش بستر در دورة پرورش عبارتست از :
1.      جداسازي سطح بدن پرنده با كف سرد و خشن سالن .
  1. جذب رطوبت ناشي از مدفوع، ترشحات تنفسي و آب ريخته شده از آبخوري ها ونيز رقيق سازي مدفوع به همراه جلوگيري از پراكندگي آن در سالن.
  2. ايجاد سطحي اسفنجي و نرم جهت رفاه پرنده و جلوگيري از بروز آسيب هاي جسمي به بدن پرنده نظير آبسه سينه اي و مشكلات كف پا.
  3. جنس بستر بسيار اهميت دارد. بهترين مادة مورد استفاده جهت بستر، تراشة چوب كاج بوده كه دليل آن اندازة ايده آل ذرات و توانايي بالای آن درجذب رطوبت می باشد.
 
بايد توجه داشت كه اندازة ذرات بستر بيش از حد ريز و يا درشت نباشد. ذرات ريز مانند خاك اره، ممكن است توسط جوجه ها خورده شده و باعث انباشتگي چينه دان و سنگدان گردند. از طرفي نيز در كنار آبخوريها به سادگي به توده هاي خميري تبديل مي گردند. اگر از ذرات درشت استفاده گردد به دليل ضعف آنها در جذب رطوبت مشكلات حركتی در سطح گله افزايش می يابند.
همچنين بايد دقت شود كه بستر كاملاً خشك ، عاري از كپك زدگي و اجرام نوك تيز نظير ميخ باشد. با استفاده از كاغذهاي مخصوص كه در 3 تا 7 روزگی روی بستر پهن می گردند می توان از مصرف بستر توسط جوجه ها و احتمال بروز مشكلات حركتي ، جلوگيري نمود.
 
سيستم تهويه
تهويه اصلی ترين نياز پرورشی بوده و برقراری يك سيستم تهويه مناسب بسيار حياتی است.
به منظور افزايش رفاه و راندمان گله، کاهش بروز بيماري هاي تنفسي و حفظ روشنايي يکنواخت در سالن (بدون وجود غبار تيره کننده) بايد تهويه اي مناسب را در سالن مهيا کرد.
طراحی و نصب هواكشها در سالن بايد بطور اصولی و علمی انجام گيرد. تهويه مورد نياز براي بوقلمون هاي تجاري، 5/7 متر مکعب/ساعت/كيلوگرم وزن زنده مي باشد. کاهش اين ميزان تهويه باعث انباشتگي گازهاي متابوليسمی نظير آمونياک و CO2 و همچنين افزايش گرد و غبار در سالن مي شود که نهايتاً با ايجاد درگيري هاي تنفسي، چشمي ، پوستي و کاهش نوردهي مناسب، سبب کاهش راندمان گله و افزايش تلفات مي گردد.
از طرفي ميزان غيريکنواخت و بيش از حد تهويه باعث بروز کوران در سالن مي گردد.
 
سيستم حرارتی
 گرمای محيط پرورش بر فعاليت هاي حياتي و متابوليسمي بدن پرنده و ميزان رشد، اشتها و سلامت گله تأثير گذارده و در نتيجه تأمين حرارت مورد نياز جهت حفظ رفاه گله ضروری می باشد. به منظور تأمين حرارت مطلوب در دوره پرورش بايد منبع حرارتی مناسب برای سالنهای پرورش انتخاب شود. بدين جهت بايد سيستمی انتخاب گردد كه ضمن تأمين حرارت مطلوب و يكنواخت در سالن، بايد با كمترين هزينه سوخت ، كمترين ميزان آلودگی را دارا باشد.مادرهای مصنوعی گازسوز،لامپهای مادون قرمز وگرمكنهای درون سوز خارج سالنی از انواع منابع حرارتی برای پرورش بوقلمون می باشند.
ضمن تأمين دمای مناسب در سالن بايد از افزيش حرارت و بروز استرس گرمايی نيز جلوگيری گردد.نشانه هاي افزايش دما در سالن عبارتند از:
-         له له زدن جوجه ها و زمين گيري (درازکشيدن روي بستر)
-         جستجوي جوجه ها براي يافتن نواحي خنک سالن
-         بروز ضايعات قلبي- عروقي و افزايش مرگ ناگهاني
با استفاده از خنك كننده های مكانيكی علاوه بر حفظ رطوبت مورد نياز پرورش ، از بروز استرس گرمايی پيشگيری كرده و يا آن را كنترل نمود.
در ابتداي دوره پرورش و در زير مادر گازسوز، دما بايد بين 38 تا 40 درجه سانتي گراد بوده و به تدريج كه از مركز حلق فاصله گرفته مي شود ، دما 31 تا 33 درجه در 30 سانتي متري لبه حلقه و 28 سانتيگراد در لبه حلقه پرورش مي باشد. اين دما در 3 روز اول دوره حفظ شده و به تدريج با افزايش سن، كاهش مي يابد بطوريكه در پايان هفته اول به 35 درجه سانتيگراد مي رسد. پس از آن هر هفته 5/2 درجه كاهش مي يابد تا به دماي 20 تا 22 درجه سانتيگراد رسيده و تا انتهاي دوره در اين دما ثابت مي ماند.
 
برنامه روشنايی
با توجه به پرورش صنعتی بوقلمون در محيط بسته، تأمين نور مناسب جهت حفظ ديد گله و دستيابی آسان آن به دان و آب و همچنين به دليل نياز بسياری از فعاليتهای فيزيولوژيكی پرنده به نور، تنظيم و اجرای يك برنامه روشنايی كارآمد با شدت نور مناسب ضروری است.
 
برنامه روشنايی جهت پرورش بوقلمون گوشتي
سن گله (روز)
مدت روشنايی(ساعت)
شدت روشنايی(لوكس)
1
24
50
2
23
50
3
22
50
4
21
30-40
5
20
30-40
6
19
25
7 تا انتهای دوره
18
20
 
 
 
 
 
دانخوری و آبخوری
نوع ، تعداد ، ارتفاع و پراکندگي آبخوري و دانخوري ها نيز از نکات اساسي در پرورش گله های بوقلمون مي باشد و عدم توجه به آن باعث كاهش وزن و درصد يكنواختی گله می گردد.
با توجه به رشد بسيار زياد بوقلمون های گوشتي، به خصوص پرندگان نر، امكان واژگونی دانخوری و آبخوری به علت تقلای زياد پرنده و ضربات وارده به اين تجهيزات و هدر رفتن دان و آب وجود دارد، بنابراين بايد اين ويژگی پرورشی درانتخاب دانخوری و آبخوريها مدنظر گرفته شوند وتا حد امكان از تجهيزات اختصاصي بوقلمون بهره گرفت.
ارتفاع اين تجهيزات نيز بايد با توجه به رشد پرنده تنظيم گردد تا مصرف آب و دان به راحتی انجام گيرد.
 
تعداد و نوع دانخوری و آبخوری در دوره های مختلف پرورش
دوره پرورش
دانخوری
آبخوری
نوع
تعداد پرنده به
ازای هر عدد
نوع
تعداد پرنده به ازای هر عدد
1 تا 7 روزگی
سينی يا بشقابي
100
كله قندی
80
8روزگی تا انتها
آويز فلزی يا بشقابی اتوماتيك
50
زنگوله ای
70
8روزگی تا انتها
ناودانی(120 سانتی متر)
40
فنجانكی
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تأمين آب
اهميت آب بسيار آشكار است وتوجه به آن در دوره پرورش از نكات مهم مديريتی به شمار می رود . آب مصرفی بايد پاك و عاری از هرگونه عوامل بيماريزا بوده و سطح املاح آن در حد استاندارد باشد.ميزان مصرف آب نيز بسته به دما و سن پرنده متفاوت بوده و همواره بايد در سعی شود كه در طی دوره آب كافی در اختيار پرندگان گله قرار گيرد.
ميزان مصرف آب بوقلمون گوشتي (ليتر به ازاي هر1000 قطعه بوقلمون)
سن گله (هفته)
دمای 20 تا 24(ºC)
 
دمای 25 تا 32(ºC)
 
دمای بيش از 32 (ºC)
1
-
-
42
2
87
107
107
3
131
147
167
4
179
215
231
5
219
254
326
6
282
338
409
7
342
397
469
8
421
517
533
9
525
616
688
10
564
656
783
11
628
775
886
12
723
831
994
13
743
962
1053
14
775
990
1117
15
783
1002
1133
16
791
1010
1137
17
795
1018
1145
18
807
1029
1161
19
815
1041
1173
20
823
1049
1184
21
835
1061
1196
 
 
 
بخش چهارم: اقدامات لازم جهت آماده سازي سالن پرورش
      بوقلمون های گوشتي به طور ميانگين به مدت 16 تا 20 هفته پرورش داده می شوند. مدت زمان پرورش با توجه به جنسيت پرندگان و نيزبسته به شرايط بازار عرضه متغير است.
بوقلمون هاي نر در سن 19 الي 22 هفتگي به وزن 18 تا 22 کيلوگرم و ماده ها نيز در سن 15 الی 17 هفتگي به وزن نهايي 9 تا 5/10 کيلوگرم می رسند.
با توجه به اهميت قطع چرخه عفونت، بهترين شيوه پرورش بوقلمون، روش تمام پر- تمام خالي است. در اين شيوه، جوجه بوقلمون هاي نر و ماده در يك مزرعه بطور همزمان ،به تفكيك جنس و يا بصورت مختلط، پرورش مي يابند. پس از 15 تا 17 هفته به تدريج ماده ها و در پايان 20 هفتگی، نرها کشتار مي گردند. پس ازکشتار تمام پرندگان گله، سالن پاکسازي و ضدعفوني مي شده و مراحل آماده سازی سالن برای ورود جوجه ها اجرا می شود. در اين شيوه، امکان انجام 2 تا 2/2 دوره پرورش در هر سال وجود دارد.
به منظور شروع مناسب و همراه با موفقيت يك دو.ره پرورشي، يكسري اقدامات اساسي قبل از ورود جوجه به سالن بايد انجام گيرد تا در نهايت ضمن ايجاد رفاه مناسب جوجه هاي بوقلمون، از تلفات ابتداي دوره پرورش كه عمدتا ناشي از سوء مديريت در اين دوران حساس مي باشد، جلوگيري گردد.
مجموعه اين اقدامت به ترتيب نحوه اجرا عبارتند از:
  1. اجراي كلية مراحل امنيت زيستي انتهاي دوره مانند پاكسازي و ضدعفوني سالن و شبكه آبرساني
  2. نصب تمامي تجهيزات مناسب پرورسي در سالن و مهيا نمودن بستر مناسب
  3. دودهي سالن با اتسفاده از گاز فرمالدهيد به منظور ضد عفوني نهاي بستر و تجهيزان داخل سالن
  4. فعال كردن منبع حرارتي حداقل 24 ساعت قبل از ورود جوجه ها به منظور گرم نمودن هواي سالن و بستر.
بستر و كف سالن اگر از قبل گرم نشوند ، باعث جذب دماي بدن جوجه ها شده و افزايش تلفات گله روی می دهد. بنابراين گرم بودن بستر قبل از ورود جوجه ها ضروري است.
5.      برقراري سيستم تهويه كارآمد با توجه به نياز جوجه ها. برقراري يك سيستم تهوية مناسب، با استفاده از هواكش هاي كارآمد، ضروري مي باشد. همچنين بايد دقت نمود تا ميزان تهويه و سرعت جريان هوا در سالن به حدي باشد كه موجب كوران نگردد.
6.      تهية دان كامل با توجه به احتياجات اولية جوجه ها . پس از تهية دان بايد قبل از ورود جوجه ها به سالن كلية دانخوريها از دان پر گردند. همچنين بايد هميشه دان به صورت تازه تهيه و در اختيار جوجه ها قرار گيرد و از مصرف دان كپك زده و فاسد، جداً خودداري گردد.
7.      پر نمودن آبخوريها بااستفاده از آب تازه و ضدعفوني شده و عاري از هر گونه عوامل بيماريزا قبل از ورود جوجه ها به سالن.
8.      بطور كلي جوجه بوقلمون به دليل وجود كيسة زرده و محتويات آن، قادر است تا مدت 3 روز بدون مصرف آب و دان زنده بماند ولي اين امر سبب نمي شود كه در روزهاي نخست پرورش دان كامل و آب براي آنها تامين نگردد. دهيدراتاسيون و گرسنگي از مهمترين عوامل تلفات جوجه هاي بوقلمون در هفته اول پرورش مي باشند. بنابراين در تامين به موقع آب و دان بايد بسيار دقت نمود .
9.      پس از حمل جوجه ها به داخل سالن ،پس از 30 دقيقه استراحت جوجه ها در داخل كارتن حمل،بايد آنها را به آرامي در حلقه هاي پرورش و در مجاورت دانخوريها و آبخوريها تخليه نمود. سپس هر 1 تا 2 ساعت بايد به جوجه ها سركشي نمود تا از مصرف دان و آب توسط آنها و ازعدم وقوع انباشتگي آنها به روي هم اطمينان حاصل شود. همچنين بايد دقت نمود كه جعبه ها در نزديكي يكديگر تخليه نگردند.
 
كيفيت جوجه
اولين نكته مهم در شروع پرورش بوقلمون، تهيه و استفاده از جوجه هاي با كيفيت مناسب است. بدين منظور بايد از منابع مطمئن و داراي گواهي هاي معتبر بهداشتی اقدام به تهيه جوجه نمود. استفاده از جوجه هاي بيمار ، مشكلات بسياري را در حين دورة پرورش سبب می شود و عملكرد پرورشی را نيز تحت تأثير قرار می دهد. همچنين از آنجايي كه همة جوجه ها از لحاظ سلامت، ميزان ماندگاري و تواناييهاي رشد، يكسان نيستند، انتخاب و تهيه جوجه هاي با كيفيت مطلوب، درصد ماندگاري بالا و توانايي رشد مناسب باعث موفقيت كل دوره پرورش خواهد گرديد.
پس از تهيه جوجه هاي بوقلمون از منابع معتبر و انتقال به محل پرورش، بايد با انجام اقدامات ويژه آنها را در محل پرورش اصلي خود قرار داد.
 
حلقة پرورش
يكي از روشهاي نوين شروع دوره پروش طيور صنعتي شامل مرغ و بوقلمون كه امروزه بطور گسترده در اغلب نقاط جهان اجرا مي گردد، تهيه حلقة پرورش است. اين روش باعث محصور نمودن جوجه ها در اطراف منبع حرارتي، دانخوريها و آبخوريها مي شود و تا زماني كه جوجه ها به محيط اطراف خود عادت كنند، از اين طريق استفاده می شود. حلقه پرورش همچنين باعث جلوگيري از ايجاد كوران و كاهش قابل توجه انباشتگي جوجه ها روي هم و خفگي متعاقب آن مي گردد. جوجه هاي بوقلمون، به نسبت ساير پرندگان صنعتي، در روزهاي اول دوره پرورش وابستگي بيشتري به حرارت محيط داشته و اساسا ميزان حرارت مطلوب آنها نيز بيشتر از مرغ مي باشد. در صورت عدم تأمين حرارت مورد نياز محيط و يا عدم مراقبت كافي از آنها در اين دوره، به سرعت جوجه ها براي تأمين گرماي مورد نياز بدن به دور هم تجمع يافته و در نهايت روي هم انباشته مي شوند كه اين امر سبب افزايش قابل توجه تلفات گله در اثر خفگي خواهد شد. حلقة پرورش بطور قابل ملاحظه اي از بروز اين مشكل مي كاهد.
براي ايجاد حلقة پرورش مي توان از مقواي موج دار، توري سيمي و يا صفحات پلاستيكي استفاده نمود. نوع حلقه، به شرايط سالن بستگي دارد. اگر سالن كاملاً محصور باشد و احتمال وقوع كوران وجود نداشته باشد، توري سيمي مناسب تر است ولي بايد دقت نمود كه قطر سوراخهاي توري به اندازه اي باشد كه سبب گير كردن سر يا پاهاي جوجه ها در آن و در نهايت افزايش تلفات متعاقب آن نگردد.ارتفاع اين حلقه بايد بين 35 تا 45 سانتيمتر باشد. قطر مناسب هر نيز بين 5/3 تا 4 متر، بسته به عرض سالن و نحوه جانمايي، متغير است. در هر حلقة پرورش مي توان 240 تا 320 جوجه را پرورش داد.
تجهيزات داخل حلقة پرورش عبارتند از :
1.      منبع حرارتي: بدين مظور از مادر مصنوعي با قدرت حرارتي 3 تا 5 كيلو وات استفاده مي شود. مادرهاي مصنوعي در انواع گازي، الكتريكي و يا به صورت لامپ هاي مادون قرمز موجود مي باشند.
دماي مناسب در هفتة اول پرورش، در زير مادر مصنوعي و در ارتفاع 5 سانتيمتر از سطح   بستر، 35 تا 38 درجه سلسيوس و در حاشية حلقة پرورش 24 تا 30 درجه سلسيوس است. دماي  سالن نيز بايد بين 20 تا 25 درجه باشد. اين تفاوت دمايي سبب افزايش تحرك جوجه ها و افزايش  مصرف دان و آب توسط آنها مي گردد. به منظور ارزيابي وضعيت دما در زير مادر مصنوعي و صحت  وضعيت گرمايي مي توان به رفتار جوجه ها در زير مادر مصنوعي و حلقة پرورش دقت نمود.
 
2.      آبخوري: 4 عدد آبخوري زنگوله اي و يا 4/0 سانتيمتر به ازاي هر كيلو وزن جوجه ها براي تأمين آب بايد در هر حلقه قرار گيرد.
با توجه به حساسيت جوجه ها در برابر كم آبي و امكان تلف شدن آنها در صورت عدم تامين كافي آب، پراكندگي مناسب آبخوريها بسيار حياتي مي باشد. سطح آب در بالاترين حد ممكن ولي ارتفاع آبخوري بايد در پايين ترين سطح باشد.
3.       دانخوري: به منظور ارائه دان در هر حلقه، 4 عدد دانخوري سيني يا بشقابي ويا 8/0 سانتيمتر دانخوری ناودانی به ازاي هر كيلوگرم وزن جوجه ها بايد تعبيه شود.
4.       منبع روشنايي: براي تأمين روشنايي در روزهاي اول دوره پرورش، يك لامپ 80 تا 100 وات براي ايجاد روشنايي 20 تا 24 ساعت، بايد نصب گردد تا فعاليت آنها جهت مصرف دان و آب حفظ گردد. در صورت استفاده از لامپ هاي مادون قرمز جهت تامين حرارت مورد نياز، ديگر نيازي به منبع روشنايي نمي باشد.
در تأمين روشنايي براي جوجه ها بايد حتماً توجه داشت كه نور ايجاد شده يكنواخت باشد و از ايجاد سايه به دليل احتمال انباشتگي جوجه ها روي هم، جلوگيري گردد. همچنين به م
 

-

تعداد افراد آنلاین : 1
کل بازدیدها : 463497
بازدید های امروز : 61
بازدید های دیروز : 218
نقشه سایت
 

© حقوق کپی برداری برای شرکت تعاونی بوقلمون زرین محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا